banner 1280x290 new

Στο χέρι 14.000 ευρώ και αφορολόγητα για 5.000 αγρότες

 AGROTES

ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ

Αναφορικά με το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, για το οποίο υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον από τους αγρότες,  να επισημάνουμε ότι αυτό αναμένεται να προκηρυχθεί, σύμφωνα με τον Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κ.Χαράλαμπο Κασίμη, μέχρι τέλος του έτους και μέσω του οποίου προγράμματος όσοι κριθούν  δικαιούχοι, θα ενισχυθούν με 14.000 ευρώ.

 

Με βάση την 3η τροποποίηση του ΠΑΑ έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Μέτρου κατά 33,6 εκατ. € (από 22 εκατ. € στα 55,6 εκατ. € σε κοινοτική συμμετοχή).  Σε δημόσια δαπάνη ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε περίπου 70 εκατ. €, κάτι το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι θα ενισχυθούν περίπου 5.000 αγρότες από το συγκεκριμένο μέτρο.
Το Μέτρο ενισχύει γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μέχρι 7.999 € και επειδή υπάρχει σύγχυση στις τάξεις των αγροτών σε σχέση με την τυπική απόδοση, να διευκρινίσουμε το εξής:

Η   ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση) 5.000 € έως μέγιστη 7.999 € της γεωργικής εκμετάλλευσης των δικαιούχων, δεν είναι το εισόδημα των παραγωγών, όπως πολλοί αγρότες λανθασμένα θεωρούν.

Για το λόγο αυτό, στη διπλανή σελίδα παραθέτουμε επακριβώς τη μετατροπή των συντελεστών τυπικής απόδοσης σε στρέμματα ή ζώα, ώστε να αποτυπώνεται εμφανέστατα, πόσα στρέμματα ή ζώα πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος για να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στις δύο (2) τελευταίες στήλες φαίνονται το πόσα στρέμματα χρειάζονται επακριβώς ανά καλλιέργεια και τα ζώα ανά εκτροφή για την ένταξη στα προγράμματα, δηλαδή, πόσα αντιστοιχούν για 5.000 και πόσα για 8.000 ευρώ.

Πέραν αυτών, να επισημάνουμε εκ νέου, ότι  το Υπομέτρο 6.3: «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», έχει στόχο τη στήριξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των γεωργικών τους δραστηριοτήτων έτσι ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία και η διαχείρισή του εκχωρείται στις Περιφέρειες.

Περιοχές εφαρμογής:

Το υπομέτρο 6.3 εφαρμόζεται στις ίδιες περιοχές με το υπομέτρο 6.1 με τον περιορισμό ότι οι Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες να έχουν μόνιμο πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή οικογενειακές) εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.

– Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση) 5.000 € έως μέγιστη 7.999 €.

 – Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα αναλάβει δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσής του έτσι ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη καθώς και επαρκή επαγγελματικά προσόντα.

– Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.

– Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).

Η επιλογή δικαιούχων θα γίνει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και η αξιολόγηση τους θα είναι συγκριτική βάσει σχετικών κριτηρίων επιλογής & επίτευξης ελάχιστου ορίου βαθμολογίας

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται στο δικαιούχο Νέο Γεωργό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε τουλάχιστον 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα με την απόκτηση από τον δικαιούχο της ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη και των κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων μέσω κατάρτισης.

Το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 14.000 €/δικαιούχο (όχι κλιμάκωση)

Βασικά στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου:

Διάρκεια 3-4 έτη.

Έναρξη υλοποίησης εντός 9 μηνών από την έγκριση.

Δράσεις – ενέργειες για την οικονομική ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή εν γένει τη διαρθρωτική τους προσαρμογή (π.χ. αύξηση έκτασης, αγορά ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, αναπροσαρμογή παραγωγικής κατεύθυνσης, εξοικονόμηση πόρων κλπ.)

Δεσμεύσεις:

Απόκτηση ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη, εφόσον δεν τη διαθέτουν, εντός 2 ετών από την έγκριση και διατήρηση μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου.

Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων , εφόσον δεν τα διαθέτουν, μέσω κατάρτισης του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ (εντός 3 ετών από την έγκριση).

Διατήρηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (ως τυπική απόδοση) μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου.

Αλλαγές:

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής σύμφωνα με πληροφορίες τηςεφημερίδας θα είναι οι παρακάτω: α)θα βγει σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Δεκέμβριο για πιθανές αλλαγές . Αυτό ίσως θαέχει σαν αποτέλεσμα να πάει με το νέο έτος η προκήρυξη. β) καταργείται το ηλιακό όριο και θα ισχύει το όριο των Σχεδίων Βελτίωσης δηλ τα 61 έτη. γ) Εκτιμάται αν θα ισχύει ως ελάχιστο η υποχρέωση οσδε 1 έτους (δηλ ΟΣΔΕ 2018) και εγγραφή ΟΓΑ 1
έτους και ΜΑΑΕ (έτσι ίσως αποκλείονται οι νεοεισερχόμενοι
αγρότες)Αυτό όμως μπορεί και να αλλάξει με την δημόσια διαβούλευση δ)θα συνυπολογίζονται μέχρι ένα βαθμό και τα 2 οσδε συζύγων όταν είναι παντρεμένοι.

pitbulneobrosta

logo kritikos
ΘΗΒΑ - ΠΑΡΟΣ

argiris taxi

 

lempesis

lefkiano

estereaWebp.net gifmaker

anakainiseis

camora

 

monomaxoi2

SERVICESMALL

KTEL THIVAS

ARGIRIS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ -  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΙΣΣΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ARGIRIS 2

remos

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
theseis ergasias

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK