tigkasnew

Πανελλήνιοι Αγώνες ΥΠΑΜ κατηγορίας WS στην Θήβα

KANTE MAΣ LIKEE-sterea

aerolesxh 14
 
Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2019
Κατηγορία WS 1o
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
 

 

Η Επιτροπή Υπερελαφρών, σε συνεργασία με τον Αεραθλητικό Σύλλογο Θήβας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο., με ενασχόληση στο αεράθλημα των Υπερελαφρών, να λάβουν μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών στην κατηγορία Weight Shift (RWL1, RWL2, RWM1, RWM2)1 σε πολλαπλά αγωνίσματα, εφ’ όσον υπάρχουν περισσότερα από 6 συμμετοχές ανά κατηγορία.
Οι αγώνες θα γίνουν στο Πεδίο της Θήβας που χρησιμοποιεί ο Αεραθλητικός Σύλλογος Θήβας το Σάββατο 13 Απριλίου και την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 (στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας το Σάββατο), με εναλλακτική ημερομηνία 20-21 Απριλίου 2019. Οι αγώνες αυτοί προσμετρώνται στην αξιολόγηση των σωματείων.  Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στην Επιτροπή Υπερελαφρών και τον Αεραθλητικό Σύλλογο Θήβας, το αργότερο έως την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 23:59. Συμμετοχές πέραν αυτής της ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές. Ακολουθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες για τον αγώνα:
1. Αγώνας : Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών στην κατηγορία Weight Shift (RWL1, RWL2, RWM1, RWM2). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο. Για να διεξαχθούν οι αγώνες θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον 6 αθλητές ή πληρώματα από 3 τουλάχιστον σωματεία ανά κατηγορία Στους αγώνες θα επιτραπεί η συμμετοχή μόνο σε όσους εκ των αθλητών πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εκμετάλλευσης ΥΠ.Α.Μ. της Υ.Π.Α. (ΦΕΚ 1360Β/2-9-2010).
 

lempesis

Το ίδιο ισχύει και για τις ΥΠ.Α.Μ. 2. Ημερομηνίες - Πρόγραμμα αγώνων : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Απριλίου - Αφίξεις – Δοκιμαστικές πτήσεις Ενημέρωση αθλητών W/S (υποχρεωτική) ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 18:00 ΣΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Απριλίου - - Άφιξη αθλητών W/S στο Αεροδρόμιο Αγώνας W/S 08:30 09:00-15:00 1 Οι κατηγορίες (κλάσεις) των υπερελαφρών κατά FAI υπάρχουν στη διεύθυνση http://microlights.elao.gr/images/classes.jpg 2 - - Έκδοση αποτελεσμάτων - Ενστάσεις Απονομές - Τελετή λήξης – Πτήσεις εθισμού 15:00-16:00 16:00-19:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Οκτωβρίου - Spare Day – Αναχωρήσεις Από κάθε πλήρωμα θα πρέπει τουλάχιστον ένας αθλητής να είναι παρών στην ενημέρωση της κατηγορίας που συμμετέχει και σε αντίθετη περίπτωση το πλήρωμα θα αποκλειστεί από την συνέχεια των αγώνων. Δεν θα γίνονται πτήσεις αγώνων πέραν της 19:00 μμ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι δυνατόν να αλλάξει, αναλόγως με την συμμετοχή αθλητών σε κάθε κατηγορία. Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στο 2ο Ενημερωτικό Δελτίο.
3. Οργανωτής : Οργανωτής του αγώνα είναι η Επιτροπή Υπερελαφρών. Διαχειριστής του αγώνα είναι o Αεραθλητικός Σύλλογος Θήβας.
4. Χώρος Αγώνων : Πεδίο Θήβας (ZZZZ)
5. Διευθυντής Αγώνα/Ελλανόδικος Επιτροπή Τα ονόματα του Διευθυντή Αγώνα και της Ελλανόδικου Επιτροπής θα ανακοινωθούν.
6. Κριτές : Την κάθε κατηγορία θα κρίνει ο προβλεπόμενος από τους κανονισμούς αριθμός κριτών. Ως κριτές θα επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση/ενημέρωση.
 

monomaxoi2

7. Αθλητές : Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ. Το σωματείο του επίσης δεν πρέπει να έχει οικονομικές εκκρεμότητες, δηλαδή θα πρέπει να έχει πληρώσει την συνδρομή του και για το 2019 στην ΕΛ.Α.Ο Κάθε σωματείο εκτός από τους αθλητές, οφείλει να δηλώσει και τον αρχηγό της ομάδας. Αρχηγός Ομάδας είναι δυνατόν να είναι και αθλητής που συμμετέχει στους αγώνες. Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.
8. Κανονισμοί Αγώνων : Οι αγώνες θα γίνουν με βάση τον κανονισμό αγωνίσματος ΥΠΑΜ “ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ” Έκδοση 2019 της ΕΛΑΟ. Το κείμενο του κανονισμού υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Υπερελαφρών στη διεύθυνση microlights.elao.gr/docs/Circuit_Regulation_2019.pdf 3
9. Συχνότητες Επικοινωνίας : Η συχνότητα επικοινωνίας με το πεδίο της Θήβας η 119.700. Η συχνότητα της προσέγγισης της 114 Π.Μ. (Call sign ΤANAGRA APPROACH), εντός της ΜΤΜΑ της οποίας βρίσκεται το πεδίο, είναι η 120.250. Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον εκεί πύργο ελέγχου κατά την άφιξη και αναχώρηση των αεροσκαφών.
10. Πληροφορίες Πεδίου : Όνομα Συντεταγμέ νες Υψόμετ ρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες Θήβα/Περ νέρη (ΖΖΖΖ) N382232 E231527 354 ft RWY 12/30, 350 X 20m TORA-TODA-ASDA-LDA 350m Άσφαλτος STRIP: 410X60m Τηλ: 6996656100 Εντός της ΜΤΜΑ της Τανάγρας Τηλ. Πύργου Τανάγρας 2262045656
11. Φωτογραφικές Μηχανές : Δεν απαιτούνται για το αγώνισμα.
12. Υποβολή Ενστάσεων : Είναι δυνατόν να υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τον αγωνιστικό κανονισμό “ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ” Έκδοση 2019 της ΕΛΑΟ. Η ένσταση για να συζητηθεί, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ποσό 50 € το οποίο θα επιστραφεί στο σωματείο, σε περίπτωση που η ένσταση του γίνει δεκτή. Ένσταση είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο από τον αρχηγό της ομάδας, συμμετέχοντος σωματείου. Το σωματείο θεωρείται ότι μετέχει των αγώνων εφόσον αθλητής του, καταρχάς δηλώσει συμμετοχή και παρουσιαστεί έγκαιρα στην γραμματεία του αγώνα. Στην ένσταση θα πρέπει να αναγράφεται το άρθρο του κανονισμού το οποίο παραβιάστηκε.
 

camora

 

13. Έπαθλα Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες
14. Ασφάλιση Οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υπεύθυνοι για τη κατά νόμο ασφάλιση των αεροσκαφών τους για αστική ευθύνη έναντι τρίτων που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τα συμμετέχοντα αεροσκάφη, η διοργάνωση δεν θα ασφαλίσει επιπροσθέτως τους αθλητές για την περίοδο των αγώνων. Στο δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται κανένα ποσό σχετικά με επιπρόσθετη ασφάλιση. 4
15. Δικαίωμα Συμμετοχής Το δικαίωμα συμμετοχής (Entry Fee) ορίζεται σε 30€ ανά πλήρωμα.
16. Επικοινωνία : Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι δυνατόν να επικοινωνείτε με τους κ.κ. Νίκο Αντωνίου, τηλ. 6996656100 email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Απόστολο Μαυροθαλασσίτη email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 6979795768. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν στην Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΙ στην γραμματεία του Αεραθλητικού Συλλόγου Θήβας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Λεπτομέρειες στην δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται.
17 Νέα Ενημέρωση : Θα εκδοθεί 2ο Ενημερωτικό δελτίο την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 που θα περιέχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τον αγώνα και τους συμμετέχοντες.
18 Καύσιμα : Για τον προγραμματισμό της προμήθειας καυσίμων για τα υπερελαφρά που θα συμμετέχουν στους αγώνες, παρακαλούνται τα σωματεία, μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής, να ενημερώνουν εγγράφως τον Αεραθλητικό Σύλλογο Θήβας για τον τύπο (απλή ή super αμόλυβδη) και την ποσότητα καυσίμου που θα χρειαστούν για ανεφοδιασμό στη Θήβα. Η διάρκεια πτήσης του αγώνα συνολικά θα είναι περίπου 20 λεπτά.
19 Φύλαξη αεροσκαφών : Θα υπάρχει φύλαξη του πεδίου κατά τις νυχτερινές ώρες. 20 Άλλες Πληροφορίες : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ HOTEL PHILOXENIA – 2262028705 HOTEL MELETIOY – 2262027333 HOTEL NIOVI - 2262029888 

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

 
 
KANTE MAΣ LIKE E-sterea

ANASTASIOY

toytoyzas2

 

Κωνσταντίνος Μπακομήτρος

sanidas

hliaslogotipo

lefkiano

estereaWebp.net gifmaker

DAGDELENIS2

 

TIGAS ANNA

anastasiakoukoubanernew

 

rodis2

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΗΒΑ

farmakio

lempesis

XATZISTAMATIS NEW

monomaxoi2

camora

 

SERVICESMALL

KTEL THIVAS

meli

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΕΛΙ ΑΠΟ
ΠΕΥΚΟ-ΡΕΪΚΙ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΤΗΛ 6980093156
ΑΠΛΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ

ARGIRIS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ -  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΙΣΣΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ARGIRIS 2

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
theseis ergasias

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK